Legálnost antiradarů

Jak je to tedy s legálností antiradarů?

 

Zákon o provozu na silničních komunikacích říká:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

j) v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar,

 

Z této definice vyplývá, že zákonem zakázáno je použití aktivních antiradarové technologie, tedy zařízení, které aktivně ruší radarové měření.

Z čehož ovšem vyplývá, že zákon nijak neošetřuje (tedy nezakazuje) použití radarových detektorů. Radarové detektory jsou defacto antiradary, které měřící signál mohou detekovat, nijak jej však nemohou rušit.

 

Co je zákonem definitivně zakázáno?

Nezákonné je vždy použití aktivních antiradarů (rušící radarový i laserový signál).

Dále nesmí být použity technologie znemožňující identifikaci dopravního prostředku ztížením čitelnosti registrační značky (SPZ). Jedná se o krycí a tzv. anti-flash folií, které znemožňují přečtení SPZ z určitého úhlu.

 

Pozor na cesty do zahraničí!

Při cestě do zahraničí se nejdříve informujte legálnosti použití v cílové zemi. Mnoho zemí EU zakazuje i použití pouhých radarových detektorů.